Der amerikanische Wahltag

16 Wörter (16 neue)
Übung Karteikarten
Subst.
demokrat (en)
demokraten, demokrater, demokraterna
[dəmʊ'krɑːt]
 

Demokrat

Häufigkeit
Deine Stärke
Subst.
kandidat (en)
kandidaten, kadidater, kandidaterna
[kandɪ'dɑːt]
 

Kandidat

Häufigkeit
Deine Stärke
Subst.
parti (ett)
partiet, partier, partierna
[pa'ʈiː]
 

Partei

Häufigkeit
Deine Stärke
Subst.
president (en)
presidenten, presidenter, presidenterna
[prəsɪ'dɛnt]
 

Präsident

Häufigkeit
Deine Stärke
Subst.
republikan (en)
republikanen, republikaner, republikanerna
[rəpɵblɪ'kɑːn]
 

Republikaner

Häufigkeit
Deine Stärke
Verb
rösta
röstar, röstade, röstat, röstad
[''røsta]
 

abstimmen

Häufigkeit
Deine Stärke
Subst.
röstkort (ett)
röstkortet, röstkort, röstkorten
[''røstkʊʈ]
 

Stimmzettel, Wahlschein, Stimmschein

Häufigkeit
Deine Stärke
Subst.
sympatisör (en)
sympatisören, sympatisörer, sympatisörerna
[sʏmpatɪ'sœːr]
 

Sympathisant

Häufigkeit
Deine Stärke
Subst.
valdag (en)
valdagen, valdagar, valdagarna
[''vɑːldɑː(g)]
 

Wahltag

Häufigkeit
Deine Stärke
Subst.
vallokal (en)
vallokalen, vallokaler, vallokalerna
[vɑːlʊkɑːl]
 

Wahllokal

Häufigkeit
Deine Stärke
Verb
hålla med
håller med, höll med, hållit med
[hɔla meː(d)]
 

zustimmen

Häufigkeit
Deine Stärke
Subst.
val (ett)
valet, val, valen
[vɑːl]
 

Wahl, Abstimmung

Häufigkeit
Deine Stärke
Subst.
röst (en)
rösten, röster, rösterna
[røst]
 

Stimme

Häufigkeit
Deine Stärke
Beispielsatz
Jag har röstat

[jɑː(g) hɑːr røstat]
 

Ich habe abgestimmt

Häufigkeit
Deine Stärke
Beispielsatz
Jag röstade på

[jɑː(g) røsta(də) poː]
 

Ich stimmte für

Häufigkeit
Deine Stärke
Beispielsatz
Glöm inte att rösta

[gløm ɪntə at røsta]
 

Vergiss nicht abzustimmen, Vergessen Sie nicht abzustimmen, Vergesst nicht abzustimmen

Häufigkeit
Deine Stärke
×

Du bist zum nächsten Level aufgestiegen! Gut gemacht!

×