Im Walde

20 Wörter (20 neue)
Übung Karteikarten
Subst.
väg (en)
vägen, vägar, vägarna
[vɛːg]
 

Weg

Häufigkeit
Deine Stärke
Subst.
dunge (en)
dungen, dungar, dungarna
[''dɵŋə]
 

Wäldchen

Häufigkeit
Deine Stärke
Subst.
sjö (en)
sjön, sjöar, sjöarna
[ɧøː]
 

See

Häufigkeit
Deine Stärke
Subst.
skog (en)
skogen, skogar, skogarna
[skuːg]
 

Wald

Häufigkeit
Deine Stärke
Subst.
sten (en)
stenen, stenar, stenarna
[steːn]
 

Stein

Häufigkeit
Deine Stärke
Subst.
stig (en)
stigen, stigar, stigarna
[stiːg]
 

Pfad

Häufigkeit
Deine Stärke
Subst.
träd (ett)
trädet, träd, träden
[trɛːd]
 

Baum

Häufigkeit
Deine Stärke
Subst.
djur (ett)
djuret, djur, djuren
[jʉːr]
 

Tier

Häufigkeit
Deine Stärke
Subst.
bark (en)
barken
[bark]
 

Baumrinde

Häufigkeit
Deine Stärke
Subst.
gran (en)
granen, granar, granarna
[grɑːn]
 

Fichte, Tanne

Häufigkeit
Deine Stärke
Subst.
löv (ett)
lövet, löv, löven
[løːv]
 

Blatt

Häufigkeit
Deine Stärke
Subst.
svamp (en)
svampen, svampar, svamparna
[svamp]
 

Pilz

Häufigkeit
Deine Stärke
Subst.
tall (en)
tallen, tallar, tallarna
[tal]
 

Kiefer

Häufigkeit
Deine Stärke
Subst.
barr (ett)
barret, barr, barren
[bar]
 

Nadelbaum

Nadel

Häufigkeit
Deine Stärke
Subst.
insekt (en)
insekten, insekter, insekterna
[''ɪnsɛkt]
 

Insekt

Häufigkeit
Deine Stärke
Subst.
kotte (en)
kotten, kottar, kottarna
[''kɔttə]
 

Zapfen

Häufigkeit
Deine Stärke
Subst.
mossa (en)
mossan, mossor, mossorna
[''mɔsa]
 

Moos

Häufigkeit
Deine Stärke
Subst.
pinne (en)
pinnen, pinnar, pinnarna
[''pɪnə]
 

Stock

Häufigkeit
Deine Stärke
Subst.
stam (en)
stammen, stammar, stammarna
[stam]
 

Stamm

Häufigkeit
Deine Stärke
Subst.
lav (en)
laven, lavar, lavarna
[lɑːv]
 

Flechte

Häufigkeit
Deine Stärke
×

Du bist zum nächsten Level aufgestiegen! Gut gemacht!

×