Juristenschwedisch

Exercise Download
  
(en) advokat
Anwalt
  
(en) domstol
Gericht
  
(en) försvarare
Verteidiger
  
(en) lag
Gesetz
  
(en) misshandel
Misshandlung
  
(ett) målsägande
Kläger
  
(ett) nödvärn
Notwehr
  
(en) rättegång
Prozess
  
(en) åklagare
Ankläger
  
åtala
strafrechtlich verfolgen
Show more